• 3 Bird Radar System - fall bird migration - profile of flights altitude

  Technologia radarowa jest wykorzystywana w badaniach ornitologicznych dziesięcioleci. Urządzenia 3 Bird Radar System automatycznie wykrywają i rejestrują ptaki i nietoperze, dostarczając precyzyjnych informacji na temat sposobu wykorzystania przestrzeni powietrznej przez awifaunę. Zebrane dane radarowe będą pozwalały na wykonywanie badań wzorców zachowań oraz dystrybucji czasowej i przestrzennej ptaków i nietoperzy. Nasz zespół może pomóc uniwersytetom, instytutom badawczym, urzędom i organizacjom pozarządowym, w realizacji programów monitoringu ptaków i badań ornitologicznych.

 • 3 Bird Radar System - radar research of migration of bird and bats at airport in Poland

  Radarowa detekcja ptaków może być ważnym elementem systemów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa lotów na każdym lotnisku. 3 Bird Radar System, który wykrywa i śledzi przeloty ptaków w czasie rzeczywistym, może zaalarmować operatora lotniska o niebezpiecznej aktywności ptaków, minimalizując w ten sposób ryzyko kolizji samolotów z ptakami. W przypadku nowych inwestycji, monitoringi radarowe, mogą dostarczyć ważnych informacji o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej wokół projektowanego lotniska i związanej z nim infrastruktury, przez lokalne populacje ptaków.

 • 3 Bird Radar System - bird radar research at wind farm area in Poland

  3 Bird Radar System jest wyjątkowym narzędziem w ocenie potencjalnego ryzyka kolizji awifauny z projektowanymi inwestycjami sektora energetycznego. Nasi eksperci mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu przedinwestycyjnych, radarowych monitoringów ornitologicznych w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych eksploatacją inwestycji takich jak elektrownie wiatrowe i linie energetyczne. Wyniki monitoringów radarowych mogą odgrywać ważną rolę w projektowaniu i optymalizacji skutecznych środków minimalizujących potencjalnie negatywne oddziaływania inwestycji na awifaunę. Nasz radar może być również stosowany do prowadzenia monitoringów poinwestycyjnych w celu instrumentalnej oceny skutków inwestycji na zmiany lokalnych populacji ptaków i nietoperzy.

 • 3 Bird Radar System - Ornithological research in Odra valley

  3 Bird Radar System wykorzystuje najnowocześniejsze na świecie technologie automatycznego wykrywania ptaków i nietoperzy, zaprojektowane przez holenderską firmę RobinRadar B.V. Nasz usługi możemy wdrażać  w całej Europie. Jesteśmy otwarci na dostarczanie swoich usług zarówno dla krótkoterminowych i długoterminowych programów monitoringu ptaków. Niezależnie od projektu, zespół radaru z 3Gsc będzie starał się, aby zawsze usłyszeć od Was, że dzięki nim mogliście odkryć fenomen ruchów ptaków, w sposób taki, jaki nie widzieliście wcześniej!